Category : Հարցազրույցներ

Հարցազրույցներ

Էդքան փող եք ծախսում ձեր փիառ ի վրա,գոնե մի զինվորի պրոտեզ գնեք, ամոթա, գոնե կյանքում մի անգամ մի լավ բան արեք… Յոժը՝ նախկիններին

admin
Էդքան փող եք ծախսում ձեր փիառ ի վրա,գոնե մի զինվորի պրոտեզ գնեք, ամոթա, գոնե կյանքում մի անգամ մի լավ բան արեք… Յոժը՝ նախկիններին...