Category : Հարցումներ

Լուրեր Հարցումներ

Արդյոք այս դժվար պահին Վարչապետի կողքին ե՞ք | Հարցում | Ձեր կարծիքը անչափ կարևոր է սեղմեք և քվեարկեք

admin
Արդյոք այս դժվար պահին Վարչապետի կողքին ե՞ք | Հարցում | Ձեր կարծիքը անչափ կարևոր է.Եղեք ակտիվ քվեարկության ընթացքում:...