Կարդացեք ամեն առավոտ Առավոտյան Աղոթք


Առավոտյան աղոթք
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.
Եվ օրհնում ու փառավորում
Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր
Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,
Խաղաղությամբ հասցնելով
Առավոտյան այս ժամին
Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը:
Ամեն:

Related posts

Օգնություն խնդրելու աղոթք

admin

Այս հզոր աղոթքը ընթերցեք ամեն օր

admin

«Խնդրեցեք Աստծուց, և նա կտա ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք

admin

Leave a Comment